یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رهبر ومردم کرمانشاه» ثبت شده است

بنده معتقدم مسئولین بخش های مختلف بایستی مجاهدت و تلاش خودشان را مضاعف کنند/ همچ نانی که در ساعات اول ارتش در شهرها وسپاه در روستاها به کمک در زیر آورا ماندگان شتافتند و حضور آنها مؤثر بودند واگر نمی آمدند داغ ما و غصه ما خیلی بیش از این می شد و تلفات ما خیلی بیش از این می شد،در ادامه راه،در ادامه کمک ها ودر ادامه یاری رساندن به منطق زلزله زده هم بایستی مجاهدت ها انشاءالله مضاعف بشود.

  • من انقلابی ام


این داغ ومصیبتی است که مردم ما در این منطقه حدود 500نفر ازعزیزان خود را از دست دادند/اما ببینیدکه مردم ایران چطور همه خودشان را کرمانشاه می دانند.مردم احساس می کنندکه به  کرمانشاه مدیون هستند؛این حجم گسترده ای که هر کس به قدر وسع خودش کمک کرد/مسئولین هم هر کدام در بخشهای مختلف تلاش کردند و اگر نبودند قطعا مشکلات بیشتری وجود داشت اما من قانع نیستم /روزگار بهتری انشاءالله در انتظار مردم کرمانشاه است وانشاءالله خداوند فرصتی بدهد تاوقتی اینجا بیایم که شهر آباد شده باشد .بهتر از قبل .

  • من انقلابی اممن با یکایک دلهای داغدار شما همدردم/دوست داشتم در وقت بهتری درجمع مردم شما حاضر می شدیم /در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هم شهرهای شما دچار مشکلاتی بودند آن وقت هم آمدم شهر شما رادیدم/مردم استان کرمانشاه در مشکلات جنگ تحمیلی محکم ایستادند/شما مردانگی ،استقامت وپهلوانی خودتان رادر دوران جنگ تحمیلی نشان دادید،امروز هم نشان دادید؛امروز هم نشان بدهید. در مقابل بلایا وحوادث طبیعی وتحمیلی انسانهای بزرگ ودلاور وپهلوان می ایستند و حادثه را مغلوب خودشان می کنند.

  • من انقلابی ام