یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «احادیث» ثبت شده است

خداوند برای هیچ کس دو قلب در اندرون وی ننهاده.(احزاب -4)

از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که علی ابن ابی طالب  علیه السلام فرمود:

در ضمیر یک انسان محبت ما و محبت دشمن ما جمع نمی شود .

-از اما باقر یاامام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند:

در میزان اعمال هیچکس چیزی به سنگینی صلوات برمحمد وآل محمد نمی باشد.

- خدای تعالی برای شر، قفلهایی قرار داد وکلید آن قفلها را شراب قرار دادو دروغ گویی از شراب بدتر است.

  • من انقلابی ام

-خدایا بیامرز آن گناهانم را که باعث تغییر (سلب) نعمت ها می شود.      «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودند آن گناهان :ظلم بر مردم - ترک عمل خیری که به آن عادت شده،کفران نعمت وترک شکر گذاری است.


- خدایا بیامرز آن گناهانم را که  مانع اجابت دعا می شود .              «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودندآن گناهان : بدخواهی و کار شکنی ،بر علیه مسلمانان قدم بر داشتن،دو رویی وسلب اطمینان ،بی اعتنائی  وکاهلی در نماز است.


-خدایا بیامرز آن گناهانم را که باعث نزول بلا می شود.                     «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودندآن گناهان :ترک دادرسی گرفتاران ودرد مندان ،کمک نکردن به مظلومان، ضایع ساختن امر به معروف ونهی از منکر ،قتل نفس،تهمت زدن به پاک دامن،خوردن مال یتیم به ستم،دزدی وزنا است.

  • من انقلابی ام

-غناوبی نیازی، رضای نفس به قسمت و نصیب خویش است

-به خوبی معاشرت کردن با مردم ،کمال  عقل است.

-شوخی کردن حرمت واحترام را  از بین می برد .

  • من انقلابی ام

-مردم بندگان دنیا هستندو دینداریشان فقط زبانی است،وتا آنجا با دین همراهند وبرگرد آن می چرخند که زندگی مادی آنها رواج باشد،وزمانی که گرفتار آزمایش شدند،دیندار کم می شود.

-احتیاج مردم به شما ،نعمت خداست برشما،از نعمت خسته نشوید(از حاجتمندان استقبال کنید).


  • من انقلابی ام

-آنچه باید بیش از همه زندانی شود،«زبان»است(زیرا اکثر گناهانی راکه انسان مرتکب می شوداز زبان است مانند:غیبت،دروغ،تهمت،مسخره کردن،زخم زبان و...).

- هرکس چهل حدیث مه مردم در دینشان احتیاج دارند،حفظ کندونشر وتعلیم نماید،خداوند اورادر روز قیامت ،فقیه وعالم مبعوث فرماید.

-دوستی دنیا ومحبت خدا هرگز دریک قلب با یکدیگرجمع نمی شود(جمع دنیا وآخرت ،از تیرنگ های نفس است).

-وقتی صدقه از دست صاحبش خارج می شود،به او می گوید:فانی بودم وجودم بخشیدی،کوچک بودم بزرگم نمودی،دشمن بودم دوستم کردی،تاحال تومرا حفظ می کردی ،از این ساعت تا روز قیامت من تورا محافظت می کنم.


  • من انقلابی ام

«هرکس دوست دارد روز قیامت،برسر سفره  های نور بشیندباید ار زائران امام حسین علیه السلام  باشد.»

«نزدیکترین حالات بنده به پروردگارش حالت سجده است.»

«یک درهم صدقه دادن از یک روزه مستحبی برتر ووالاتر است.»


  • من انقلابی ام