یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

  

 • من انقلابی ام

 • من انقلابی ام

امام صادق علیه السلام:

آن گناهان: ظلم-پیمان شکنی-زنا وفحشاء-شایعه پراکنی دروغ-حکم بر خلاف قول خداوند-ندادن زکات و کم فروشی است.

 • من انقلابی ام

رسوا خدا صلی  الله علیه وآله فرمودند:کسی که به عهد و پیمان خود پایبند نیست دین ندارد.

 می دانیم مهمترین سرمایۀ یک جامعه،اعتماد متقابل افراد نسبت به یکدیگر است،اصولا آنچه جامعه را از آحاد پراکنده بیرون می آوردو همچون رشته های زنجیر به هم پیوند می دهد،همین اصل اعتماد متقابل است که پشتوانۀ فعالیتهای هماهنگ اجتماعی وهمکاری در سطع وسیع می باشد.

عهد وپیمان وسوگند،تأکیدی است بر حفظ این همبستگی و اعتماد متقابل،اما آن روز که عهد وپیمانها پشت سرهم شکسته شود،دیگر اثری ازاین سرمایۀ بزرگ اعتماد عمومی باقی نخواهد ماند ،وجامعۀبه ظاهر متشکل،به همین دلیل به آحاد پراکندگی فاقد قدرت می شود.به همین دلیل مکررادر آیات قرآن به طور گسترده در احادیث اسلامی ،روی مسأله وفای به عهد و ایستادگی در برابر سوگندها تأکید شده است،وشکستن آن از گناهان کبیره محسوب می شود.


 • من انقلابی ام

از حضرت علی علیه السلام نقل شده:

در انجام کارهای خوب وپسندیده استقامت داشته باشیدوآنها را ادامه دهید،پس همانا خداوند برای تلاش و کوشش مؤمنین نهایت وانتهایی قرار نداده مگر مرگ را.(یعنی فقط مرگ است که باید شخص مؤمن رااز تلاش و کوشش در راه انجام کار های نیک و صالح باز دارد.).

 • من انقلابی ام

ای کسانی که اکنون یا در حال خواندن این وصیت نامه هستید یا در حال شنیدن آن!از شما می خواهم کمی فکرکنیدوببینیدآیا کافی است کسی که ادعای مسلمانی کندیا خود راشیعه علی علیه السلام بداند؛ولی فرمان خدا رااطاعت نکند؟آیا کسی که نماز نمی خواند می تواند بگوید من مسلمانم؟آیا کسی که دروغ بگوید،غیبت بکند،حرف های زشت از دهانشان بیرون می آید،سخن چینی می کند،اوقاتش را بیهوده از دست می دهد وبا بطالت وقت خود را می گذراند ،می تواند بگوید من شیعه علی علیه السلام هستم؟کسی که مال حرام می خورد می تواند خود را دوست اهل بیت علیه السلام بداند؟این اشخاص بنا به گفته امام باقر علیه السلام دشمن رسول خدا صلی الله علیه وآله واهل بیت علیه السلام هستند.

منبع: فرهنگ جبهه-جلد اول

 • من انقلابی ام

صف غذا

۲۲
آبان

من از قم اعزام می شدم،او از مشهد مقدس.شهید برونسی

فقط دو ،سه بار قسمت شد که در خط مقدم و پشت خط ببینمش.یک بارش تو یکی از پادگانها بود.سر ظهر،که نماز را خواندیم،از مسجد آمدم بیرون.راه افتادم طرف آسایشگاه،بین راه چشمم افتاد به یک تویوتا.داشتند غذا می دادند.چندتا بسیجی هم توی صف ایستاده بودند.ما بین آنها،یکدفعه چشمم افتادبه او!یک آن خیال کردم اشتباه دیدم.دقیق ترنگاه کردم .با خودم گفتم:شاید من اشتباه شنیدم که فرمانده گردان شده!

رفتم جلو.احوالش را پرسیدم،گفتم:شما چرا وایستادی توی صف غذا،آقای برونسی؟!مگه فرمانده گردان...

بقیه حرفم را نتوانستم بگویم.خنده از لبهاش رفت.گفت:مگه فرمانده گردان با بسیجی های دیگه فرق می کنه که باید غذا بدون صف بگیره؟

یاد حدیثی افتادم؛من تواضع لله رفعه الله.«هر کس بخاطر خدا تواضع کند،خداوند اورا رفعت می دهد».پیش خودم گفتم:بیخود نیست آقای برونسی این قدر توی جبهه ها پرآوازه شده.

بعدا فهمیدم بسیجی ها خیلی مانع این کارش شده بودند،ولی از پس او بر نیامده بودند.

«حجت الاسلام محمد رضا رضایی»

منبع: خاک های نرم کوشک

 • من انقلابی ام

http://uupload.ir/files/14bo_ir.doa.viewsoft.pngجهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 • من انقلابی ام

کسی که نمی تواند در خود ما احسان و نیکویی کند ،پس به دوستداران صالح ما خوبی کند وهرکس نمی تواند ما را زیارت و دیدار کند،پس به زیارت صالحان شیعه برودوثواب زیارت ما برایش نوشته می شود.

 • من انقلابی ام

شهید عطری

۰۹
آبان

آخرین دست نوشته شهید سید احمد پلارک

بر روی قبرم فقط وفقط بنویسید:«امام دوستت دارم والتماس دعا دارم که می دانم امام بر سر قبرم می آید».قطعه 26ردیف 32

سید احمد پلارک

ظهر عاشورا65/6/24

 آیت الله العظمی بهجت«قدس سره»صاحب نفس زکیه ، چشم برزخی وتشرف خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجهم شریف درباره مزار شهید سید احمد پلارک فرمودند:«یکی از نهرهای بهشت از زیر مزار ایشان عبور می کند. حتما بروید ومزار ایشان را زیارت کنید».

                                                                شادی روح شهید صلوات

 • من انقلابی ام

شهید عبدالحسین برونسی

من با چشم باز این راه را پیموده ام وثابت قدم مانده ام؛امیدوارم این قدمهایی که درراه خدا برداشته ام،خدا وند آنها را قبول درگاه خودش قرار بدهدوما را ازآتش جهنم نجات دهد.

فرماندهی برای من لطف نیست،گفتنداین یک تکلیف شرعی است،باید قبول بکنید؛ومن بر اساس «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی امر منکم»قبول کردم.مسلما دراین راه امر به معروف ونهی ازمنکر،از مردم نادان زیان خواهید دید،تحمل کنید وبرعزم راسختان پایدارباشید.

کوله بار

 • من انقلابی ام

شهید چمران

۰۳
آبان

به سه خصلت ممتاز شدم:

1- عشق،که از سخنم ونگاهم،دستم وحرکتم ،حیات ومماتم عشق می بارد.درآتش عشق می سوزم وهدف حیات را،جز عشق نمی شناسم.در زندگی جزءعشق نمی خواهم وجزءبه عشق زنده نیستم.

2-فقر،که از قید همه چیز آزادم وبی نیازم واگر آسمان وزمین را ارضایم کنند تاثیر نمی کند.

3-تنهایی،که مرا به عرفان اتصال می دهد ومرا با محرومیت آشنا می کند.ودرتنهایی جزءخدا کسی نمی تواند انیس شب های تار او باشد.

 «شهید چمران»

 • من انقلابی ام