یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «احادیث ائمه اطهار (س) :: پیامبر اکرم (ص)» ثبت شده است

رسوا خدا صلی  الله علیه وآله فرمودند:کسی که به عهد و پیمان خود پایبند نیست دین ندارد.

 می دانیم مهمترین سرمایۀ یک جامعه،اعتماد متقابل افراد نسبت به یکدیگر است،اصولا آنچه جامعه را از آحاد پراکنده بیرون می آوردو همچون رشته های زنجیر به هم پیوند می دهد،همین اصل اعتماد متقابل است که پشتوانۀ فعالیتهای هماهنگ اجتماعی وهمکاری در سطع وسیع می باشد.

عهد وپیمان وسوگند،تأکیدی است بر حفظ این همبستگی و اعتماد متقابل،اما آن روز که عهد وپیمانها پشت سرهم شکسته شود،دیگر اثری ازاین سرمایۀ بزرگ اعتماد عمومی باقی نخواهد ماند ،وجامعۀبه ظاهر متشکل،به همین دلیل به آحاد پراکندگی فاقد قدرت می شود.به همین دلیل مکررادر آیات قرآن به طور گسترده در احادیث اسلامی ،روی مسأله وفای به عهد و ایستادگی در برابر سوگندها تأکید شده است،وشکستن آن از گناهان کبیره محسوب می شود.


  • من انقلابی ام
 حضرت زهرا (سلام الله علیها) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) سؤال کردند: پدر جان! چه می‌شود مرد یا زنی را که نماز را سبک بشمارد؟
پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرمودند: ای فاطمه(سلام الله علیها) هر کس از زنان و یا مردان نماز را سبک بشمارد خداوند او را به پانزده بلا گرفتار کند. شش بلا در دنیا، سه بلا هنگام مرگ، سه بلا در قبر و سه بلا در روز قیامت هنگام خروج از قبر.
اما شش بلایی که در دنیا به آن گرفتار می‌شود:               
۱.خداوند برکت را از عمر او بر می‌دارد.
۲.خداوند برکت را از روزی او برمی‌دارد.
۳.پروردگار سیمای صالحان را از او می‌گیرد.
۴.اعمال و کارهای او بدون اجر و پاداش می‌گردد.
۵.دعای او مستجاب نمی‌شود.
۶.دعای صالحان نیز در حق او مستجاب نمی‌گردد.
اما سه بلایی که در هنگام مرگ به آن گرفتار می‌شود:
۱.ذلیل و بی مقدار می‌میرد.
۲.گرسنه جان می‌دهد.
۳.تشنه از دنیا می‌رود اگر چه از تمام نهرهای دنیا به او آب دهند.
اما سه بلایی که در قبر به آن گرفتار می‌شود:
۱.خداوند ملکی را مأمور می‌کند که او را در قبر آزار رساند.
۲.دچار فشار قبر می‌شود. (قبر او تنگ می‌گردد)
۳.قبرش تاریک و ظلمانی می‌باشد.
اما سه بلایی که در روز قیامت به هنگام خروج از قبر به آن گرفتار می‌شود:
۱.خداوند ملکی را مأمور می‌کند تا او را با صورت به زمین بکشاند و مردم بر او نظاره‌گر باشند.
۲.به شدت از او حساب می‌کشند.
۳.خدا به او نظر نمی‌کند و او را پاک نمی‌گرداند و برای او عذابی دردناک است.
منبع:نماز-عبادت-بندگی
  • من انقلابی ام

-آنچه باید بیش از همه زندانی شود،«زبان»است(زیرا اکثر گناهانی راکه انسان مرتکب می شوداز زبان است مانند:غیبت،دروغ،تهمت،مسخره کردن،زخم زبان و...).

- هرکس چهل حدیث مه مردم در دینشان احتیاج دارند،حفظ کندونشر وتعلیم نماید،خداوند اورادر روز قیامت ،فقیه وعالم مبعوث فرماید.

-دوستی دنیا ومحبت خدا هرگز دریک قلب با یکدیگرجمع نمی شود(جمع دنیا وآخرت ،از تیرنگ های نفس است).

-وقتی صدقه از دست صاحبش خارج می شود،به او می گوید:فانی بودم وجودم بخشیدی،کوچک بودم بزرگم نمودی،دشمن بودم دوستم کردی،تاحال تومرا حفظ می کردی ،از این ساعت تا روز قیامت من تورا محافظت می کنم.


  • من انقلابی ام