یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

محبوب ترین مطالب
نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «احادیث ائمه اطهار (س) :: پیامبر اکرم (ص)» ثبت شده است

-آنچه باید بیش از همه زندانی شود،«زبان»است(زیرا اکثر گناهانی راکه انسان مرتکب می شوداز زبان است مانند:غیبت،دروغ،تهمت،مسخره کردن،زخم زبان و...).

- هرکس چهل حدیث مه مردم در دینشان احتیاج دارند،حفظ کندونشر وتعلیم نماید،خداوند اورادر روز قیامت ،فقیه وعالم مبعوث فرماید.

-دوستی دنیا ومحبت خدا هرگز دریک قلب با یکدیگرجمع نمی شود(جمع دنیا وآخرت ،از تیرنگ های نفس است).

-وقتی صدقه از دست صاحبش خارج می شود،به او می گوید:فانی بودم وجودم بخشیدی،کوچک بودم بزرگم نمودی،دشمن بودم دوستم کردی،تاحال تومرا حفظ می کردی ،از این ساعت تا روز قیامت من تورا محافظت می کنم.


  • من انقلابی ام