یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «احادیث ائمه اطهار (س) :: امام حسین (ع)» ثبت شده است

-مردم بندگان دنیا هستندو دینداریشان فقط زبانی است،وتا آنجا با دین همراهند وبرگرد آن می چرخند که زندگی مادی آنها رواج باشد،وزمانی که گرفتار آزمایش شدند،دیندار کم می شود.

-احتیاج مردم به شما ،نعمت خداست برشما،از نعمت خسته نشوید(از حاجتمندان استقبال کنید).


  • من انقلابی ام