یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۲۲ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده استمن با یکایک دلهای داغدار شما همدردم/دوست داشتم در وقت بهتری درجمع مردم شما حاضر می شدیم /در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هم شهرهای شما دچار مشکلاتی بودند آن وقت هم آمدم شهر شما رادیدم/مردم استان کرمانشاه در مشکلات جنگ تحمیلی محکم ایستادند/شما مردانگی ،استقامت وپهلوانی خودتان رادر دوران جنگ تحمیلی نشان دادید،امروز هم نشان دادید؛امروز هم نشان بدهید. در مقابل بلایا وحوادث طبیعی وتحمیلی انسانهای بزرگ ودلاور وپهلوان می ایستند و حادثه را مغلوب خودشان می کنند.

  • من انقلابی ام

                                                                                                    
جناب شیخ می فرمود: 

«ای انسان !چرا غیر خدا را می خواهی؟!مگر غیر از او چه دیده ای؟! اگر او نخواهد هیچ چیز مؤثر

نیست،وبرگشت تو به اوست!

         چه شکرهاست دراین شهرکه قانع شده اند

                                      شاهبازان طریقت به شکار مگسی!!

خدا را گذاشته ،غیر خداتحصیل میکنی؟!چرا این قدر دور خودت چرخ می خوری؟!خدا را بخوا وهمه خواستنی هارامقدمه وصول او قرار بده،مشکل اینجاست که ما همه چیز را برای خود می خواهیم حتی خدا را!»*

*کیمیای محبت

  • من انقلابی ام

برا ساس رهنمود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که به ابوذر فرمود:

ای ابوذر!باید در هر کاری نیتی پاک داشته باشی ،حتی در خوردن و خوابیدن.»

شیخ رجبعلی خیاط به شاگردان خود مکرر تاکید می کردکه:

«همه کارها باید برای خدا باشد ،حتی خوردن وخوابیدن.»

ومی افزود:

«هرگاه این استکان چای را به قصد خدا بخوری،دل تو به نور الهی منور می شود،ولی اگر برای حظ نفس خوردی همان می شود که خواسته بودی. »*

*کیمیای محبت

  • من انقلابی ام

خداوند برای هیچ کس دو قلب در اندرون وی ننهاده.(احزاب -4)

از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که علی ابن ابی طالب  علیه السلام فرمود:

در ضمیر یک انسان محبت ما و محبت دشمن ما جمع نمی شود .

-از اما باقر یاامام صادق علیه السلام روایت است که فرمودند:

در میزان اعمال هیچکس چیزی به سنگینی صلوات برمحمد وآل محمد نمی باشد.

- خدای تعالی برای شر، قفلهایی قرار داد وکلید آن قفلها را شراب قرار دادو دروغ گویی از شراب بدتر است.

  • من انقلابی ام

یک اندرز؟؟

۲۲
آبان

مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم صلی الله علیه وآله یک جمله به عنوان اندرز خواست.

رسول اکرم به او فرمود:

-اگر بگویم به کار می بندی؟

-بلی یا رسوالله!

-اگر بگویم به کار می بندی؟

-بلی یا رسوالله!

-اگر بگویم به کار می بندی؟

-بلی یا رسوالله!

رسوال اکرم صلی الله علیه وآله بعد از اینکه سه بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمیت مطلبی که می خواهد بگوید گرد،به او فرمود:

« هرگاه تصمیم به کاری گرفتی،اول در اثر و نتیجه وعاقبت آن کار فکر کن و بیندیش ؛اگر دیدی نتیجه وعاقبتش صحیح است آن را دنبال کن واگر عاقبتش گمراهی و تباهی است از تصمیم خود صرف نظر کن.»

  • من انقلابی ام

-خدایا بیامرز آن گناهانم را که باعث تغییر (سلب) نعمت ها می شود.      «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودند آن گناهان :ظلم بر مردم - ترک عمل خیری که به آن عادت شده،کفران نعمت وترک شکر گذاری است.


- خدایا بیامرز آن گناهانم را که  مانع اجابت دعا می شود .              «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودندآن گناهان : بدخواهی و کار شکنی ،بر علیه مسلمانان قدم بر داشتن،دو رویی وسلب اطمینان ،بی اعتنائی  وکاهلی در نماز است.


-خدایا بیامرز آن گناهانم را که باعث نزول بلا می شود.                     «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودندآن گناهان :ترک دادرسی گرفتاران ودرد مندان ،کمک نکردن به مظلومان، ضایع ساختن امر به معروف ونهی از منکر ،قتل نفس،تهمت زدن به پاک دامن،خوردن مال یتیم به ستم،دزدی وزنا است.

  • من انقلابی امروز اربعین وبه قول شیخین ،روز رجوع حرم امام حسین علیه السلام است از شام به مدینه وروز ورود جابربن عبدالله انصاری است به کربلا به جهت زیارت امام حسین علیه السلام .

و او اول زائر آن حضرت است وزیارت آن حضرت در این روز مستحب است و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که فرمود: علامت مومن پنج چیز می باشد : پنجاه ویک رکعت نماز فریضه ونافله درشب وروز گزاردن،زیارت اربعین کردن،انگشتر در دست راست کردن،جبین رادر سجده برخاک گذاشتن و بسم الله الرحمن والرحیم رابلند گفتن .

زیارت مخصوصه این روز از حضرت امام صادق علیه السلام نقل گردیده ،که عاشقان می توانند به مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی (ره)در باب زیارت مراجعه نمایند .

التماس دعای خیر از دوستان دارم .

                                                  


  • من انقلابی ام

         **شهیدمحمد فاطمی**

نام پدر:محمود

نام مادر:امینه واردی

تاریخ تولد:1346/3/9

محل تولد:روستای باغ شالی

میزان تحصیلات:دوم دبیرستان

تاریخ شهادت:1361/11/1

محل شهادت :زبیدات عراق

محل دفن :روستای باغ شالی

                                  


  • من انقلابی ام

-غناوبی نیازی، رضای نفس به قسمت و نصیب خویش است

-به خوبی معاشرت کردن با مردم ،کمال  عقل است.

-شوخی کردن حرمت واحترام را  از بین می برد .

  • من انقلابی ام

          **شهید حسن ظریف حق**

نام پدر:هادی

نام مادر:زیره صالحه

تاریخ تولد 1347

محل تولد :کاکی

میزان تحصیلات:اول دبیرستان

تاریخ شهادت:1346

محل شهادت :دهلران

محل دفن:گلزار شهدای کاکی

                              

  • من انقلابی ام