یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

در روزگاران هشت سال دفاع مقدس،این سرزمین شاهد راز ونیاززاهدان شب وحماسه آفرینی های شیران روزبود.هنوزمی توان صوت زیبای قرآن بسیجیان را ازدرون قرارگاه هاونمازخانه هاشنید.هنوزازلاله های پیداوپنهان این دشت،رساترین فریاد هستی را شنید.هنوزمی توان «لبیک یا خمینی (ره)آن مرد الهی رادرپاسخ به ندای «هل من ناصرینصرنی »ولی فقیه زمان خودراشنید.

هنوزمی توان مقاومت مردانه فرماندهان رشیداسلام همچون شهیدخادم الشریعه،برونسی،چراغچی،رفیعی،عامل،رضوی،و...رادرمیادین نبرد دید.

وحال توای خواهر وبرادر!با مشاهده این همه عشق،ایثارومقاومت،باشهداوامام شهیدان،تجدید پیمان کن وبا ولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله،بیعتی دیگرنما،ودرصراط مستقیم برای دفاع ازتمامیت ارضی میهن اسلامی ودفاع از آرمانها متعالی انقلاب اسلامی ومحافظت ازتمامیت ارضی میهن اسلامی،تا آخرنفس ایستادگی نما،تا بصیرت فرهنگی دربرابرتهاجم فرهنگی غالب گردد.

واین اثر پیشکشی است به منجی علم بشریت حضرت مهدی موعود «عجل الله تعالی فرجهم شریف»

                                                                           « برثانیه ظهورش صلوات»