یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

در روزگاران هشت سال دفاع مقدس ،این سرزمین شاهد راز ونیاز زاهدان شب وحماسه آفرینی های شیران روز بود.هنوز می توان صوت زیبای قرآن بسیجیان را از درون قرارگاه هاو نماز خانه ها شنید.هنوز از لاله های پیداوپنهان این دشت،رساترین فریاد هستی را شنید.هنوز می توان «لبیک یا خمینی (ره)آن مرد الهی رادرپاسخ به ندای «هل من ناصرینصرنی »ولی فقیه زمان خودراشنید.

هنوزمی توان مقاومت مردانه فرماندهان رشیداسلام همچون شهیدخادمالشریعه،برونسی،چراغچی،رفیعی،عامل،رضوی،و...رادرمیادین نبرد دید.

وحال تو ای خواهر وبرادر!با مشاهده این همه عشق، ایثارو مقاومت،باشهداوامام شهیدان،تجدید پیمان کندوبا ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای،بیعتی دیگرنما،ودرصراط مستقیم برای دفاع از تمامیت ارضی میهن اسلامی ودفاع از آرمانها متعالی انقلاب اسلامی و محافظت از تمامیت ارضی میهن اسلامی،تا آخرنفس ایستادگی نما،تا بصیرت فرهنگی دربرابرتهاجم فرهنگی غالب گردد.

واین اثر پیشکشی است به منجی علم بشریت حضرت مهدی موعود «عج الله تعالی فرجهم شریف»

                                                                           « برثانیه ظهورش صلوات»