یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رجبعلی خیاط» ثبت شده است

                                                                                                    
جناب شیخ می فرمود: 

«ای انسان !چرا غیر خدا را می خواهی؟!مگر غیر از او چه دیده ای؟! اگر او نخواهد هیچ چیز مؤثر

نیست،وبرگشت تو به اوست!

         چه شکرهاست دراین شهرکه قانع شده اند

                                      شاهبازان طریقت به شکار مگسی!!

خدا را گذاشته ،غیر خداتحصیل میکنی؟!چرا این قدر دور خودت چرخ می خوری؟!خدا را بخوا وهمه خواستنی هارامقدمه وصول او قرار بده،مشکل اینجاست که ما همه چیز را برای خود می خواهیم حتی خدا را!»*

*کیمیای محبت

  • من انقلابی ام

برا ساس رهنمود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که به ابوذر فرمود:

ای ابوذر!باید در هر کاری نیتی پاک داشته باشی ،حتی در خوردن و خوابیدن.»

شیخ رجبعلی خیاط به شاگردان خود مکرر تاکید می کردکه:

«همه کارها باید برای خدا باشد ،حتی خوردن وخوابیدن.»

ومی افزود:

«هرگاه این استکان چای را به قصد خدا بخوری،دل تو به نور الهی منور می شود،ولی اگر برای حظ نفس خوردی همان می شود که خواسته بودی. »*

*کیمیای محبت

  • من انقلابی ام