یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «احادیث ائمه اطهار (س) :: امام سجاد(ع)» ثبت شده است

-خدایا بیامرز آن گناهانم را که باعث تغییر (سلب) نعمت ها می شود.      «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودند آن گناهان :ظلم بر مردم - ترک عمل خیری که به آن عادت شده،کفران نعمت وترک شکر گذاری است.


- خدایا بیامرز آن گناهانم را که  مانع اجابت دعا می شود .              «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودندآن گناهان : بدخواهی و کار شکنی ،بر علیه مسلمانان قدم بر داشتن،دو رویی وسلب اطمینان ،بی اعتنائی  وکاهلی در نماز است.


-خدایا بیامرز آن گناهانم را که باعث نزول بلا می شود.                     «دعای کمیل»

امام سجاد (ع) فرمودندآن گناهان :ترک دادرسی گرفتاران ودرد مندان ،کمک نکردن به مظلومان، ضایع ساختن امر به معروف ونهی از منکر ،قتل نفس،تهمت زدن به پاک دامن،خوردن مال یتیم به ستم،دزدی وزنا است.

  • من انقلابی ام