یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

خوش به حال آنان که آرزویی جز قرب الی الله نداشتند ودر پی آرزویشان چه مستانه کوشیدندو خداوند چه خوب خدایی کرد درحقشان

یادآوران کربلا

وقتی امام عاشقان غایب است
اطاعت از خامنه ای واجب است

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بنده باشیم !!» ثبت شده است

بندگی

۰۸
ارديبهشت

روزی خلیفه وقت ،کیسه ای پر از سیم با بنده ایی نزد ابوذر غفاری فرستاد .

خلیفه به غلام گفت :« اگر کیسه از تو بستاند،آزادی».

غلام کیسه را نزد ابوذر آورد واصرار بسیار کرد،ولی نپذیرفت.

غلام گفت:« آن را بپذیر که آزادی من درآن است ».

ابوذر پاسخ داد« بلی، ولی بندگی من هم درآن است».

                  آری دوستان بیایید این گونه بندگی کنیم !!

  • من انقلابی ام